Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord


Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord

Rubenslaan 1 E-1
3723 BM BILTHOVEN
Telefoon: 030 - 228 49 04
Spoed: 030 228 4904 keuze 1
Fax: 030 - 229 24 10
Receptenlijn: 030 228 4904 keuze 2

AGB-code praktijk: 01054087

KvK-nummer: 30262430

hapbhn.praktijkinfo.nl


Contact

 

 

 

 Openingstijden

OPENINGSTIJDEN:

Werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor:

 • afspraken maken
 • het aanvragen van telefonisch overleg
 • het aanvragen van visites (visite voor de zelfde dag voor 10.30 hr aanvragen)
 • het aanvragen van herhaalrecepten
 • het afhalen van verwijsbrieven en formulieren

Tussen 13.00-13.30 is de praktijk gesloten, voor spoed kunt u bellen bij de buitendeur

Inloopspreekuur van 7-8hr  elke werkdag:

Voor een korte medische vraag  kunt u elke werkdag terecht op het inloopspreekuur in de ochtend tussen 7.00 en 8.00 uur, op het GEZONDHEIDSPLEIN MEDIBILT, NEPTUNUSLAAN 3 (vlak naast de Lidl),BILTHOVEN.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Meldt u zich bij de balie voor 7.45hr.

 

Dringend medische hulp : 

op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 bel: 030-22 84 904

 • tijdens avond na 17:00, nacht, weekend en feestdagen  kunt u voor dringende medische hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de huisarts, contact opnemen met de Huisartsenpost te Zeist,  Prof. Lorentzlaan 76 te Zeist. U krijgt dan advies of een afspraak.

  088 130 96 10

   

GESLOTEN IN VERBAND MET FEESTDAGEN:

 In verband met feestdagen is de praktijk gesloten op:

 • Maandag 2 April 2018: 2e paasdag
 • Dinsdag 27 April 2018: Koningsdag

 

Spreekuren en afspraken maken

Voor het maken van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur bellen met de praktijkassistente: 030 - 2284904.

Triage:

De praktijkassistente kan een deel van uw vragen zelfstandig af handelen.  Uw hulpvragen worden door de doktersassistete ingedeeld op urgentie.  Zij kan een zelfzorgadvies geven, een telefonisch recept, consult of visite toekennen.

Bij het maken van afspraken voor het spreekuur van de huisarts zal de assistente u daarom vragen naar de reden van uw bezoek.

Wanneer u de reden van uw bezoek aan de huisarts liever niet aan de telefoon wilt bespreken, dan kunt u dat tegen de assistente zeggen. 

 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE HUISARTS:

Spreekuur:

De huisartsen hebben een ochtendspreekuur van 8.00 - 10.00 uur en een middagspreekuur van 14.30 - 16.30 uur. 

Per afspraak (klacht) wordt er 10 minuten voor u gereserveerd. Wanneer u meerdere klachten wilt bespreken en dus meer tijd nodig denkt te hebben, geeft u dit  door aan de praktijkassistente: zij kan dan een dubbele afspraak voor u maken (20 minuten).

Telefonisch spreekuur:

U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult tussen 8.00 - 17.00 uur. U wordt in princiepe tussen 11.00 - 14:30uur teruggebeld door de huisarts. Spoedgevallen en  visites hebben voorrang. Het kan zijn dat u pas na 17:00 wordt terruggebeld.

Het telefonisch overleg is vooral bedoeld voor een korte vraag. Voor uitgebreid overleg wordt u verzocht een afspraak te maken op het spreekuur van de huisarts.

Visite-aanvragen:

Wanneer u niet in staat bent de praktijk te bezoeken kunt u een visite aanvragen. De assistente zal u vragen naar de reden van het huisbezoek. Hoe laat de huisarts komt kunnen we u niet vertellen: de ernst van de klachten bepaalt bij welke patiënt de huisarts eerst langskomt. De huisarts zal over het algemeen tussen 12.00 - 14.00 uur of bij grote drukte na 17.00 uur, bij u langskomen. 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE PRAKTIJKASSISTENTE:

Voor het maken van afspraken op het spreekuur van de praktijkassistente kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur bellen met de praktijkassistente: 030 - 2284904.  U kunt ook een afspraak via het portaal of via de praktijkapp plannen, dit kan 24/7.

AFSPRAKEN MAKEN MET DE PRAKTIJKONDERSTEUNERS / -VERPLEEGKUNDIGEN:

Voor het verzetten van reeds gemaakte afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur contact opnemen met de praktijkassistente: zij zal de afspraak met u verzetten.

Voor het maken van een eerste afspraak bij de praktijkverpleegkundige of voor andere vragen, kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur contact opnemen met de praktijkassistente: 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE POH-GGZ:

Voor het maken of verzetten van afspraken met de POH-GGZ kunt u contact opnemen met de praktijkassistene. 

Inloopspreekuur Gezondheidsplein MediBilt

Gezamenlijk inloopspreekuur huisartsen De Bilt en Bilthoven

Heeft u wel eens een korte vraag of kleine klacht, en wilt u het liefst snel een huisarts zien? Vanaf 24 februari 2014  kan dat tussen 7.00 en 8.00 uur op het inloopspreekuur. De huisartsen uit De Bilt en Bilthoven hebben samen besloten voor alle inwoners van De Bilt en Bilthoven een gezamenlijk inloopspreekuur op te zetten in het centraal gelegen Gezondheidsplein MediBilt. Dit inloopspreekuur is een aanvulling op de huidige spreekuren in de praktijken en uniek in Nederland.

Dagelijks inloopspreekuur

De huisartsen bemannen om beurten het inloopspreekuur. Inwoners kunnen elke werkdag zonder afspraak terecht, 's morgens van 7.00 tot 8.00 uur. Het spreekuur is bedoeld voor eenvoudige, korte vragen of klachten.

Korte vraag? Dat kan

Per consult wordt één vraag of klacht besproken. Blijkt de vraag of het probleem toch meer tijd te vergen dan in eerste instantie gedacht, dan wordt er voorgesteld om alsnog een afspraak bij de eigen huiarts te maken. Bezoekers worden op volgorde van binnenkomst geholpen. Bij drukte kan er dus een wachttijd zijn.

De juiste informatie

De huisarts op het inloopspreekuur kan in het digitale patiëntendossier van de eigen huisarts zoeken naar informatie die hij nodig heeft om een goed advies te kunnen geven. Ook zal hij het consult daarin noteren zodat de eigen huisarts altijd op de hoogte is. Als u geen gebruik maakt van het inloopspreekuur dan is er geen inzage in uw dossier. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om uw eigen dossier af te schermen voor waarneming, dit regelt u bij uw eigen huisarts.

 

U kunt elke werkdag terecht op het inloopspreekuur in de ochtend tussen

7.00 en 8.00 uur.

Ons adres hiervoor:

GEZONDHEIDSPLEIN MEDIBILT

NEPTUNUSLAAN 3 (vlak naast de Lidl)

BILTHOVEN

Het inloopspreekuur wordt mede mogelijk gemaakt door Saltro en uw huisarts.

 

 

 

Herhaalreceptenlijn

Herhaalmedicatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week inspreken via de 'herhaalreceptenlijn': 030 - 228 49 04, keuze 2.

Voor het inspreken heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam en geboortedatum
 • De naam van het medicijn, de sterkte en de dosering
 • Halen bij of bezorgen door de apotheek

U kunt meerdere medicijnen achter elkaar inspreken.

Het afhalen van de medicijnen gaat als volgt:

Medicijnen aangevraagd via de herhaalreceptenlijn:

 • maandag / dinsdag / woensdag / donderdag vòòr 10.30 uur: afhalen na 2 werkdagen vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • maandag / dinsdag / woensdag / donderdag na 10.30 uur: afhalen na 3 werkdagen vanaf 15.00 bij apotheek
 • vrijdag vòòr 10.30 uur besteld: afhalen dinsdag vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • vrijdag na 10.30 uur besteld: afhalen woensdag vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • Zaterdag en zondag: afhalen woensdag vanaf 15.00 uur bij apotheek

Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid vragen wij u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de herhaalreceptenlijn en uw medicijnen ruim (ongeveer 1 week) van tevoren aan te vragen. Zo voorkomt u dat u ineens zonder medicijnen zit.

Let op: de herhaalreceptenlijn is alleen bedoeld voor het aanvragen van herhaalrecepten; evt. andere vragen/verzoeken via de herhaalreceptenlijn worden dan ook niet in behandeling genomen!

 

Urine-onderzoek

Denkt u een blaasontsteking te hebben, dan kunt u urine brengen naar de praktijk voor verder onderzoek.

Wij willen graag verse middenstroom-urine, bij voorkeur uit de eerste ochtendplas, in een schoon potje voorzien van uw naam en geboortedatum hebben.

Verse urine wil zeggen dat u de urine binnen 2 uur na lozing naar ons brengt. Urine 's avonds of 's nachts geproduceerd kunt u tot de volgende ochtend in de koellkast bewaren.

Middenstroom-urine wil zeggen: eerst een beetje uitplassen in het toilet, daarna urine opvangen in het potje.

Bij het brengen van de urine willen wij graag een aantal dingen van u weten zoals onder andere: heeft u klachten en zo ja welke klachten, hoe lang bestaan de klachten, heeft u koorts of voelt u zich ziek, heeft u in de afgelopen 3 maanden nog medicijnen gehad in verband met een blaasontsteking, bent u overgevoelig voor bepaalde medicatie.

De praktijkassistente spreekt met u af wanneer er gebeld wordt over de uitslag. Een eventueel recept voor medicijnen ligt nog dezelfde dag klaar bij de apotheek.

Herhaalrecepten via website

Indien u herhaalrecepten via de website wilt aanvragen, klik dan op "Herhaalrecepten" (rechts op de website). U krijgt nu een scherm waarmee u kunt inloggen en/of registreren.

Let op: De eerste keer dat u herhaalrecepten wil aanvragen via de website,  moet u zich eenmalig registreren. Kies hiervoor "Wilt u zich registreren?". Onthoud uw inloggegevens: deze heeft u de volgende keren weer nodig bij het aanvragen van een herhaalrecept.
Wanneer u eenmaal bent geregistreerd, krijgt u van ons een melding dat uw registratie is geaccepteerd: vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de herhaalrecepten-service.
Indien uw registratie wordt afgewezen omdat uw gegevens niet juist zijn ingevoerd krijgt u hierover ook een bericht in uw mailbox.

Wanneer u vervolgens gebruik wilt maken van het aanvragen van herhaalrecepten via de website moet u zich iedere keer inloggen: u vult uw emailadres en wachtwoord in en klikt op "Inloggen". U krijgt vervolgens een formulier te zien wat u kunt invullen. Indien u het formulier heeft ingevuld en op "Verzenden" klikt wordt het bericht verzonden naar de praktijk. U krijgt een melding via uw mailbox terug zodra het recept door de assistente is verwerkt.

 • U kunt meerdere middelen in één aanvraag zetten;
 • Vanuit het receptenoverzicht kunt u eerder bestelde medicijnen gemakkelijk opnieuw aanvragen;
 • Ieder aangevraagd recept heeft een datumvermelding in het receptenoverzicht;
 • Per aangevraagd recept in het receptenoverzicht kunt u de details van de aanvraag bekijken, inclusief een eventuele reden van afkeuring van de aanvraag.

Het is mogelijk dat meerdere gezinsleden zich met hetzelfde emailadres registreren, echter wel met een eigen account (dus aparte registratie) en dus een eigen wachtwoord. Alle gezinsleden op één account (één emailadres en één wachtwoord) is om juridische en veiligheidsredenen niet mogelijk.


Afhaalschema medicijnen:

Medicijnen aangevraagd via de website:

 • maandag / dinsdag / woensdag / donderdag vòòr 10.30 uur: afhalen na 2 werkdagen vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • maandag / dinsdag / woensdag / donderdag na 10.30 uur: afhalen na 3 werkdagen vanaf 15.00 bij apotheek
 • vrijdag vòòr 10.30 uur besteld: afhalen dinsdag vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • vrijdag na 10.30 uur besteld: afhalen woensdag vanaf 15.00 uur bij apotheek
 • Zaterdag en zondag: afhalen woensdag vanaf 15.00 uur bij apotheek

Patiëntportaal uitleg

Via het Patientportaal kunt u:

 • een eigen account aanmaken: vanaf dat moment kunt u gebruik maken van Patientportaal.
 • Online herhaalmedicatie aanvragen via de 'Receptservice'
 • Online afspraken maken via 'Webagenda'
 • Online vragen stellen aan uw huisarts via 'eConsult'

Om gebruik te kunnen maken van het Patientportaal moet u zich eerst registreren: hoe dit moet kunt u vinden op de website onder 'Account aanmaken'. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden van het Patientportaal vindt u onder 'Online recepten aanvragen', 'Online E-consulten starten' en 'Online afspraken maken'.  

U krijgt toegang tot 'Patientportaal' via de knop "home"links boven, en klik dan op  'Naar de patientomgeving'  middenboven.

Online E-consulten starten

Deze online service maakt het u mogelijk om via een veilige verbinding en vanuit een eigen account direct vragen aan uw huisarts of praktijkverpleegkundig te stellen.

U kunt een eConsult starten wanneer u op de knop 'Nieuw consult starten' klikt.

Stap 1 Nieuw consult

Wanneer u en nieuw consult start komt u uit op een pagina waar u een vraag kunt stellen. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de volgende onderwerpen:

 • Leefstijladviezen en -vragen
 • Vragen over medicijnen
 • Vragen over (uitslagen van) onderzoeken
 • Vragen over een eerder consult
 • Controle en follow-up bij chronische aandoeningen

Kies de medewerker aan wie u de vraag wilt stellen. Vul het onderwerp in en de vraag die u heeft en klik op''Versturen'. De huisarts ontvangt uw vraag in zijn systeem.

Stap 2 Consultoverzicht

In uw consultoverzicht kunt u zien welke eConsulten er nog openstaan en welke reeds gsloten zijn omdat ze beantwoord zijn. U kunt het eConsult bekijken door op het onderwerp van het eConsult te klikken.

Stap 3 Uw eConsult is beantwoord

Wanneer uw eConsult is beantwoord ontvangt u op uw emailadres een melding. Om het antwoord te bekijken moet u weer inloggen op het patientenportaal in het kader van de privacy. U kunt het antwoord vinden in het consultoverzicht: zie stap 2

Let op:

 • U moet geen eConsult starten wanneer uw vraag dringend is of acute hulp is vereist
 • U moet geen gebruik maken van eConsult wanneer u niet-medisch gerelateerde vragen heeft met betekking tot uzelf of anderen.
 • Heeft u een klacht waarvan het waarschijnlijk is dat u lichamelijk onderzocht moet worden?: maak dan een afspraak in de praktijk
 • Het eConsult is niet bedoeld voor het aanvragen van verwijsbrieven.
 • U kunt niet direct op een antwoord van uw huisarts reageren. Levert het antwoord u verdere vragen op dan kunt u na 24 uur een nieuw eConsult starten of contact opnemen met de praktijk.
 • Bij misbruik kan uw huisarts / verpleegkundige uw account verwijderen 

 

 

 

Online afspraken maken

Via deze service kunt u vrije tijdstippen in de agenda van uw huisarts selecteren om vervolgens een afspraak te maken.

Stap 1 Naar het agendaoverzicht:

U kunt een afspraak maken wanneer u in de 'Webagenda' klikt op de knop 'Afspraken maken'. U komt nu terecht op de pagina 'Agenda Overzicht'. Kies de agenda van de huisarts bij wie u een afspraak wilt maken. U kunt een afspraak maken op de groene blokken in de agenda: wanneer er geen groene blokken zichtbaar zijn kunt u geen afspraak meer maken op de desbetreffende dag/week. U kunt dan de volgende week bekijken door met de pijltjesknoppen naar de volgende week te gaan.

Stap 2 Afspraak maken:

Voor het maken van een afspraak klikt u op het groene blok en u ziet welke tijden nog beschikbaar zijn. Klik op de knop 'Afspraak maken' achter de door u gewenste tijd: uw afspraak is gemaakt.

Stap 3 Afsprakenoverzicht

In het 'Afsprakenoverzicht' kunt u zien welke afspraken u in het verleden heeft gemaakt bij uw huisarts via de website en welke afspraken er nog voor u openstaan. U kunt uw openstaande afspraak wijzigen via het overzicht tot 3 uur voor de gemaakte afspraak. Als u wel wilt wijzigen maar dit lukt niet (meer) via de website, neem dan contact op met de praktijkassistente.

Let op:

 • De webagenda is niet bedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties. Bij twijfel over de ernst van de klacht: neem telefonisch contact op met de praktijkassistente
 • U kunt slechts 1 afspraak van 10 minuten per keer maken: hierin kunt u één klacht/zorgvraag per keer met uw huisarts bespreken. Voor meerdere klachten/zorgvragen neemt u contact op met de praktijkassistente voor het maken van een langere afspraak.
 • Er moet een geldige reden voor de afspraak ingevuld worden: afspraken zonder reden zullen worden verwijderd.   
 • Bij misbruik kan uw huisarts uw account verwijderen.

Zorgaanbod Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord

Het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord bestaat uit basisaanbod, aanvullend aanbod en bijzonder aanbod:

Basisaanbod:

Het basisaanbod bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling; bij minder voorkomende klachten verwijst onze praktijk indien noodzakelijk door. Tijdens avond- nacht en weekenddienst kunnen onze patiënten terecht bij de Huisartsenpost in Zeist. De zorg geleverd door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende zorg. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV 2009)”.

Aanvullend zorgaanbod:

Inherent aan onze populatie leveren wij transmurale ketenzorg op het gebied van Diabetes en astma/COPD alsmede preventieve taken op het gebied van Cardiovasculair  Risicomanagement. Wij bieden standaard wekelijkse visites aan in het verzorgingshuis waar ons pand in gevestigd is. Voorts bieden wij reizigersadvisering en -vaccinatie volgens LCR-richtlijn, ouderenzorg en GGZ-zorg. Wij bieden een breed pakket aan diagnostische en therapeutische zorg zoals bijvoorbeeld longfunctieonderzoeken, enkel-arm-indexen, Cognitieve screening door middel van Mini Mental State Examination (MMSE) plaatsing IUD en pessaria, Stoppen met roken begeleiding, e-consult, SOA-screening, wrattenbehandeling, cervixuitstrijkjes, kleine chirurgische ingrepen etc.

Bijzonder zorgaanbod:

Hieronder valt zorg die niet iedere huisarts kan of wil bieden en die niet standaard geleerd wordt in de huisartsopleiding. Zij grenst als het ware aan het huisartsgeneeskundige domein. Onder het bijzonder zorgaanbod in onze huisartsenpraktijk valt de Reizigersadvisering.

Overig zorgaanbod:

Uit  hoofde van onze samenwerking met andere huisartsenpraktijken in de Bilt en Bilthoven, participeren wij in eerstelijns overstijgende  zorginitiatieven  zoals samenwerking met een kliniek voor oogheelkunde, zelf in beheer houden van diagnostiek door middel van intensieve samenwerking met Saltro huisartsenlaboratorium en op projectbasis samenwerking  met medisch specialisten via  gezamenlijke spreekuren.

Verwijsbrieven en formulieren

Verwijsbrieven, laboratoriumaanvragen of andere formulieren kunnen afgehaald worden bij de balie op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur.Indien u dit wenst kunnen wij verwijsbrieven en andere formulieren ook kosteloos naar u opsturen.

 

Verzoek om een verwijsbrief achteraf:

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging en zonder voorafgaand contact met de huisarts een eerste afspraak met de specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijzing vragen. De huisarts mag niet alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan is er sprake van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er van op de hoogte stellen dat de huisartsen van Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

M.B.L. van der Cruijsen

J.P. Nijssen

M. Vos