Online afspraken maken

Via deze service kunt u vrije tijdstippen in de agenda van uw huisarts selecteren om vervolgens een afspraak te maken.

Stap 1 Naar het agendaoverzicht:

U kunt een afspraak maken wanneer u in de 'Webagenda' klikt op de knop 'Afspraken maken'. U komt nu terecht op de pagina 'Agenda Overzicht'. Kies de agenda van de huisarts bij wie u een afspraak wilt maken. U kunt een afspraak maken op de groene blokken in de agenda: wanneer er geen groene blokken zichtbaar zijn kunt u geen afspraak meer maken op de desbetreffende dag/week. U kunt dan de volgende week bekijken door met de pijltjesknoppen naar de volgende week te gaan.

Stap 2 Afspraak maken:

Voor het maken van een afspraak klikt u op het groene blok en u ziet welke tijden nog beschikbaar zijn. Klik op de knop 'Afspraak maken' achter de door u gewenste tijd: uw afspraak is gemaakt.

Stap 3 Afsprakenoverzicht

In het 'Afsprakenoverzicht' kunt u zien welke afspraken u in het verleden heeft gemaakt bij uw huisarts via de website en welke afspraken er nog voor u openstaan. U kunt uw openstaande afspraak wijzigen via het overzicht tot 3 uur voor de gemaakte afspraak. Als u wel wilt wijzigen maar dit lukt niet (meer) via de website, neem dan contact op met de praktijkassistente.

Let op:

  • De webagenda is niet bedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties. Bij twijfel over de ernst van de klacht: neem telefonisch contact op met de praktijkassistente
  • U kunt slechts 1 afspraak van 10 minuten per keer maken: hierin kunt u één klacht/zorgvraag per keer met uw huisarts bespreken. Voor meerdere klachten/zorgvragen neemt u contact op met de praktijkassistente voor het maken van een langere afspraak.
  • Er moet een geldige reden voor de afspraak ingevuld worden: afspraken zonder reden zullen worden verwijderd.   
  • Bij misbruik kan uw huisarts uw account verwijderen.