Tips en tops: 'zeg het ons!'

Wanneer u ideeen heeft hoe wij onze service kunnen verbeteren ('Tip'), dan horen wij dat uiteraard graag: hiermee hopen wij onze service naar de patient toe nog verder te kunnen verbeteren.

Wanneer u tevreden bent over het contact met onze praktijk, praktijkmedewerkers en de verleende service ('Top'), dan horen wij dat uiteraard ook graag.

U kunt ons mailen via onderstaand adres of via het klachtenformulie op de website:

praktijk@hapbhn.nl 

Wanneer u niet geheel tevreden bent of wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verleende service dan kunt u dat uiteraard ook aan ons doorgeven. Wij hopen dan dat we de klacht naar ieders tevredenheid kunnen afhandelen. Kijk hiervoor op de pagina ' Klachtenregeling'.