Zorgaanbod Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord

Het zorgaanbod van Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord bestaat uit basisaanbod, aanvullend aanbod en bijzonder aanbod:

Basisaanbod:

Het basisaanbod bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling; bij minder voorkomende klachten verwijst onze praktijk indien noodzakelijk door. Tijdens avond- nacht en weekenddienst kunnen onze patiënten terecht bij de Huisartsenpost in Zeist. De zorg geleverd door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende zorg. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV 2009)”.

Aanvullend zorgaanbod:

Inherent aan onze populatie leveren wij transmurale ketenzorg op het gebied van Diabetes en astma/COPD alsmede preventieve taken op het gebied van Cardiovasculair  Risicomanagement. Wij bieden standaard wekelijkse visites aan in het verzorgingshuis waar ons pand in gevestigd is. Voorts bieden wij reizigersadvisering en -vaccinatie volgens LCR-richtlijn, ouderenzorg en GGZ-zorg. Wij bieden een breed pakket aan diagnostische en therapeutische zorg zoals bijvoorbeeld longfunctieonderzoeken, enkel-arm-indexen, Cognitieve screening door middel van Mini Mental State Examination (MMSE) plaatsing IUD en pessaria, Stoppen met roken begeleiding, e-consult, SOA-screening, wrattenbehandeling, cervixuitstrijkjes, kleine chirurgische ingrepen etc.

Bijzonder zorgaanbod:

Hieronder valt zorg die niet iedere huisarts kan of wil bieden en die niet standaard geleerd wordt in de huisartsopleiding. Zij grenst als het ware aan het huisartsgeneeskundige domein. Onder het bijzonder zorgaanbod in onze huisartsenpraktijk valt de Reizigersadvisering.

Overig zorgaanbod:

Uit  hoofde van onze samenwerking met andere huisartsenpraktijken in de Bilt en Bilthoven, participeren wij in eerstelijns overstijgende  zorginitiatieven  zoals samenwerking met een kliniek voor oogheelkunde, zelf in beheer houden van diagnostiek door middel van intensieve samenwerking met Saltro huisartsenlaboratorium en op projectbasis samenwerking  met medisch specialisten via  gezamenlijke spreekuren.