NHG-praktijkaccreditering

Onze praktijk is in 2013 gestart met het proces van NHG-praktijkaccreditering. NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit is een beroepsvereniging die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering van de huisartsgeneeskunde in Nederland.

Het accrediteringsproces houdt in dat wij bezig zijn met kwaliteitsverbetering. Dit is een continu proces, met jaarlijkse verbeterplannen en een jaarlijkse controle op het bereiken van afgesproken einddoelen. Daarnaast wordt de praktijk jaarlijks getoetst op een groot aantal landelijk vastgestelde kwaliteitseisen op het gebied van patiëntveiligheid, bereikbaarheid, hygiëne, klachtenafhandeling etc. De mening van de patiënt wordt ook meegenomen in het hele proces (patiënten enquête).

Op 26 november 2013 werd onze praktijk voor het eerst officieel gevisiteerd en geaccrediteerd en werd het NPA-keurmerk uitgereikt. Jaarlijks vindt nu een controle-audit plaats.

Het NPA-keurmerk is alleen van toepassing op reguliere huisartsgeneeskundige zorg (basiszorg, aanvullende zorg en bijzonder zorgaanbod) zoals beschreven in de actuele versie “ Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2009” van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging).

Het accrediteringsproces heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor het maken en updaten van protocollen en procedures, zowel op praktijk-organisatorisch als medisch-inhoudelijk gebied.