Uitschrijven

ITSCHRIJVEN UIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

OVERDRACHT VAN UW DOSSIER

Wanneer u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Deze staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde 'wettelijke bewaarplicht en overdracht' van uw dossier. Hiervoor is een richtlijn opgesteld: www.knmg.nl/publicaties/advies-overdracht .

In de praktijk betekent dit dat u schriftelijk toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven, dan zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts. Voor het verlenen van toestemming moet u het 'Toestemmingsformulier overdracht medisch dossier' invullen en ondertekenen., zie onderstaande link.

Voor het versturen van het dossier moet u zich aangemeld en ingeschreven hebben bij uw nieuwe huisarts: zolang u niet ingeschreven staat kunnen wij uw dossier niet versturen.

De huisarts bewaart uw dossier 15 jaar indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel kunt u een kopie aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden: € 4.50 per verzoek (bij meer dan 100 pagina's € 22.50). Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. www.npcf.nl 

Toestemmingsformulier overdracht dossier bij uitschrijven 


Vragen?

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot in- en uitschrijving als patiënt van onze praktijk of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neem dan contact op met de praktijkassistente: 030 - 2284904.