Verwijsbrieven en formulieren

Verwijsbrieven, laboratoriumaanvragen of andere formulieren kunnen afgehaald worden bij de balie op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur.Indien u dit wenst kunnen wij verwijsbrieven en andere formulieren ook kosteloos naar u opsturen.

 

Verzoek om een verwijsbrief achteraf:

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging en zonder voorafgaand contact met de huisarts een eerste afspraak met de specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijzing vragen. De huisarts mag niet alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan is er sprake van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er van op de hoogte stellen dat de huisartsen van Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

M.B.L. van der Cruijsen

J.P. Nijssen

M. Vos