Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld uw behandeling of bejegening, dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelij schriftelijk aan ons te laten weten. Het geeft ons de mogelijkheid om snel te reageren en te reageren voordat escalatie optreedt.

Nadat wij een klacht hebben ontvangen zal één van de huisartsen zo snel mogelijk contact met u opnemen om te kijken of we met u tot een oplossing of afhandeling van de klacht kunnen komen.

U kunt de brief met uw klacht sturen naar:
Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord
t.a.v.  M.B.L. v.d Cruijsen /  J.P. Nijssen / M. Vos
Rubenslaan 1 E-1
3723 BM Bilthoven

Ook kunt u via onderstaande link gebruikmaken van het klachtenformulier.

Klachtenformulier

Vermeld in ieder geval uw naam en telefoonnummer waar wij u eventueel kunnen bereiken.
Anonieme klachten worden niet behandeld. 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.