Spreekuren en afspraken maken

Voor het maken van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur bellen met de praktijkassistente: 030 - 2284904.

Triage:

De praktijkassistente kan een deel van uw vragen zelfstandig af handelen.  Uw hulpvragen worden door de doktersassistete ingedeeld op urgentie.  Zij kan een zelfzorgadvies geven, een telefonisch recept, consult of visite toekennen.

Bij het maken van afspraken voor het spreekuur van de huisarts zal de assistente u daarom vragen naar de reden van uw bezoek.

Wanneer u de reden van uw bezoek aan de huisarts liever niet aan de telefoon wilt bespreken, dan kunt u dat tegen de assistente zeggen. 

 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE HUISARTS:

Spreekuur:

De huisartsen hebben een ochtendspreekuur van 8.00 - 10.00 uur en een middagspreekuur van 14.30 - 16.30 uur. 

Per afspraak (klacht) wordt er 10 minuten voor u gereserveerd. Wanneer u meerdere klachten wilt bespreken en dus meer tijd nodig denkt te hebben, geeft u dit  door aan de praktijkassistente: zij kan dan een dubbele afspraak voor u maken (20 minuten).

Telefonisch spreekuur:

U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult tussen 8.00 - 17.00 uur. U wordt in princiepe tussen 11.00 - 14:30uur teruggebeld door de huisarts. Spoedgevallen en  visites hebben voorrang. Het kan zijn dat u pas na 17:00 wordt terruggebeld.

Het telefonisch overleg is vooral bedoeld voor een korte vraag. Voor uitgebreid overleg wordt u verzocht een afspraak te maken op het spreekuur van de huisarts.

Visite-aanvragen:

Wanneer u niet in staat bent de praktijk te bezoeken kunt u een visite aanvragen. De assistente zal u vragen naar de reden van het huisbezoek. Hoe laat de huisarts komt kunnen we u niet vertellen: de ernst van de klachten bepaalt bij welke patiënt de huisarts eerst langskomt. De huisarts zal over het algemeen tussen 12.00 - 14.00 uur of bij grote drukte na 17.00 uur, bij u langskomen. 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE PRAKTIJKASSISTENTE:

Voor het maken van afspraken op het spreekuur van de praktijkassistente kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur bellen met de praktijkassistente: 030 - 2284904.  U kunt ook een afspraak via het portaal of via de praktijkapp plannen, dit kan 24/7.

AFSPRAKEN MAKEN MET DE PRAKTIJKONDERSTEUNERS / -VERPLEEGKUNDIGEN:

Voor het verzetten van reeds gemaakte afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur contact opnemen met de praktijkassistente: zij zal de afspraak met u verzetten.

Voor het maken van een eerste afspraak bij de praktijkverpleegkundige of voor andere vragen, kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur contact opnemen met de praktijkassistente: 

AFSPRAKEN MAKEN MET DE POH-GGZ:

Voor het maken of verzetten van afspraken met de POH-GGZ kunt u contact opnemen met de praktijkassistene.