LSP / Elektronisch patientendossier

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat de informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. De apotheker legt vast welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Het kan nodig zijn dat u genoodzaakt bent een vreemde arts te bezoeken, bijvoorbeeld op de huisartsenpost of op een eerste hulp. Via de zorginfrastructuur is het dan mogelijk dat de vreemde arts een (beperkt) deel van uw medische gegevens kan inzien. Hierdoor kan deze dokter u beter helpen.

Doet uw huisarts of apotheek mee aan de zorginfrastructuur? Dan vraagt hij u om toestemming voor het uitwisselen van gegevens. Als u toestemming geeft aan uw huisarts en apotheker dan mogen zij uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw burgerservicenummer (BSN) aan bij het netwerk. Vraagt een andere zorgverlener gegevens op omdat dit nodig is voor de behandeling? Deze zoekt dan met uw BSN wie gegevens over u hebben aangemeld. Als er gegevens zijn aangemeld, kan deze zorgverlener vervolgens uw belangrijkste medische gegevens opvragen. Dit kan alleen als u eerder toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van uw gegevens en dit nodig is voor uw behandeling. In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in de zorginfrastructuur.

In december 2012 kreeg u een brief met toestemmingsformulier toegestuurd waarmee wij uw toestemming vroegen om u aan te melden bij de zorginfrastructuur. Iedereen van 16 jaar en ouder zal persoonlijk toestemming moeten geven; kinderen van 12 - 16 jaar zullen zelf toestemming moeten geven maar ook hun ouder(s) zullen toestemming moeten geven. In het medisch dossier zal uw beslissing worden vastgelegd. Als u geen toestemming geeft zijn uw medische gegeven voor andere medische hulpverleners niet in te zien.

Mocht u destijds geen toestemming hebben gegeven dan kunt u dit alsnog doen: u kunt een formulier aanvragen bij de praktijkassistente en invullen. Wij zullen dan alsnog uw beslissing vastleggen in het dossier.

Informatie over de aanmelding bij de zorginfrastructuur kunt u lezen op de website van de vereniging van zorgverleners voor zorgcommunicatie (VZVZ): www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt

De publieksfolder kunt u nalezen via onderstaande link:

http://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Patientenfolder%20juni%202012/Brochure%20Uw%20medische%20gegevens%20elektronisch%20delen.pdf

Het toestemmingsformulier dat u gevraagd kunt worden te tekenen ziet er als volgt uit:

http://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Patientenfolder%20juni%202012/Formulier%20toestemming%20patient%20juni%202012%20(1).pdf