Inschrijven

INSCHRIJVEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK:

Welkom! Als (nieuwe) bewoner van Bilthoven kunt u zich inschrijven in onze huisartsenpraktijk. Woont u buiten Bilthoven en wilt u zich toch inschrijven in onze praktijk: neemt u dan eerst contact op met de praktijkassistente via ons algemene nummer: 030 - 22 84 904.

Kennismakingsgesprek

Als u zich als nieuwe patiënt in onze praktijk wilt laten inschrijven, dan vinden de huisartsen het belangrijk en prettig om kennis met u te maken. U kunt via de praktijkassistente een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op het spreekuur van één van de huisartsen. Hierna kunt u beslissen of u zich inschrijft.

Inschrijfformulier

Bij uw inschrijving als nieuwe patiënt vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen, zodat wij een aantal gegevens die voor de inschrijving van belang zijn van u hebben. Het inschrijfformulier kunt u opvragen bij de praktijkassistente, downloaden via onderstaande link, of invullen via het fomulier op de website

Inschrijfformulier nieuwe patient

Wij verzoeken u het ingevulde formulier in te leveren bij uw kennismakingsgesprek.

Legitimatie

Wij zij  wettelijk verplicht uw identiteit te controleren.  Legitimeren kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Neem uw eerste bezoek aan de praktijk een identiteitsbewijs  en  verzekeringspasje mee.

Uitschrijven vorige huisarts

Als u zich inschrijft als nieuwe patiënt, dan is het belangrijk om dit aan uw vorige huisarts door te geven. Hij/zij kan dan uw medisch dossier beveiligd en elektronisch versturen naar onze praktijk en u uitschrijven als patiënt. Voor het opvragen van uw medisch dossier bij uw vorige huisarts hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Met het invullen en ondertekenen van het 'Inschrijfformulier nieuwe patient' kunt u hiervoor toestemming geven (pagina 3).